Avatar
mulalo netshiongolwe 2 months ago

why zwino after phungo ya maduvha ofhelaho