Avatar
mulalo netshiongolwe 12 days ago

why zwino after phungo ya maduvha ofhelaho