Avatar
mulalo netshiongolwe 9 months ago

why zwino after phungo ya maduvha ofhelaho